• Cerere tip de înscriere (primită de la școala de proveninență); • Formular de preînscriere completat online sau fizic • Copie după certificatul de naștere; • Copie după buletinul de identitate; • 2 poze tip buletin; • Copie buletin ambii părinți / tutore legal; • Hotărâre judecătorească pentru tutore legal (acolo unde este cazul); • Documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat; • Certificat de
Cum poți afla mai multe informații despre CTB?Hai la evenimentele noastre!

Leave a Reply

Your email address will not be published.