Festivitate de absolvire – 2022

  • ctbv 
Bucurie, emoţie, entuziasm și ambiţii pentru viitor au fost trăirile elevilor, ale profesorilor și ale agenților economici la festivitatea de premiere prilejuită de încheierea anului şcolar 2022. Ca la fiecare sfârşit de an şcolar, cadrele didactice au tras linie pentru a vedea rezultatele, iar cei mai buni elevi şi-au primit laurii în cadrul festivităţii de premiere. Printre flori, profesori şi părinţi, elevii merituoşi ai Campusului Tehnic Brașov  au fost felicitaţi… Read MoreFestivitate de absolvire – 2022 »

Documente necesare pentru înscriere

  • ctbv 
• Cerere tip de înscriere (primită de la școala de proveninență); • Formular de preînscriere completat online sau fizic • Copie după certificatul de naștere; • Copie după buletinul de identitate; • 2 poze tip buletin; • Copie buletin ambii părinți / tutore legal; • Hotărâre judecătorească pentru tutore legal (acolo unde este cazul); • Documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat; • Certificat de… Read MoreDocumente necesare pentru înscriere »