Documente necesare pentru înscriere

  • ctbv 
• Cerere tip de înscriere (primită de la școala de proveninență); • Formular de preînscriere completat online sau fizic • Copie după certificatul de naștere; • Copie după buletinul de identitate; • 2 poze tip buletin; • Copie buletin ambii părinți / tutore legal; • Hotărâre judecătorească pentru tutore legal (acolo unde este cazul); • Documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat; • Certificat de… Read MoreDocumente necesare pentru înscriere »