Documente necesare pentru înscriere

  • ctbv 
• Cerere tip de înscriere (primită de la școala de proveninență); • Formular de preînscriere completat online sau fizic • Copie după certificatul de naștere; • Copie după buletinul de identitate; • 2 poze tip buletin; • Copie buletin ambii părinți / tutore legal; • Hotărâre judecătorească pentru tutore legal (acolo unde este cazul); • Documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat; • Certificat de… Read MoreDocumente necesare pentru înscriere »

Meserii Promovate de Către Campus Tehnic Brașov

  • ctbv 
Meseriile promovate de către Campus Tehnic Brașov sunt: • Operator la mașini cu comandă numerică • Electromecanic utilaje și instalații industriale • Sculer-matrițer • Sudor • Confecționer articole din piele si înlocuitori [modula id=”165″]

Școala Profesională Germană Kronstadt

  • ctbv 
Școala Profesională Germană Kronstadt din Brașov este prima școală profesională în sistem dual german din România, fondată în 2012. Cu susținerea a 18 companii de renume mondial din regiunea Brașovului, școala oferă elevilor o formare profesională sub îndrumarea atentă a companiilor. Tinerii învață meserii tehnice căutate pe piața muncii, în condițiile cele mai moderne și performante. După 3 ani de pregătire preponderent practică, elevii ies de pe băncile școlii cu… Read MoreȘcoala Profesională Germană Kronstadt »