Ce vei învăța?
 • Depistezi defectele de funcționare ale echipamentelor și componentelor electrice.
 • Asiguri mentenanța echipamentelor și instalațiilor din punct de vedere electromecanic și software.
 • Cunoști și interpretezi scheme electrice.
 • Realizezi montaj, service și suport tehnic pentru echipamente industriale.
 • Verifici din punct de vedere calitativ lucrările executate, efectuezi probele și pui în funcțiune lucrările executate.
 • Utilizezi elemente mecanice și de automatizare electronică, hidraulică și pneumatică.
 • Realizezi reglările necesare utilajelor pentru atingerea parametrilor stabiliți pentru lucru.

Care sunt avantajele tale?

 • Dobândirea de competențe profesionale de bază din domeniul mecanic dar și din domeniul electric, ceea ce îți lărgește posibilitățile de dezvoltare în carieră.
 • Obții mai rapid un loc de muncă și ai salariu mai devreme decât colegii tăi, care optează pentru bacalaureat.
 • Stagiile de practică din companii îți permit cunoașterea utilajelor și instalațiilor industriale moderne precum și dezvoltarea competențelor de lucru în echipă.

Ce loc de muncă poți ocupa?

 • Electromecanic
 • Mecanic întreținere și reparații
 • Orice job în domeniul mentenanței de utilaje și instalații.

Evoluția în carieră

 • Învățământ liceal – calificările: Tehnician mecatronist, Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician electromecanic, Tehnician instalații electrice
 •  Învățământ postliceal – calificările: Tehnician electronist echipamente de automatizare,Tehnician electronist electronică industrială, Tehnician electroenergetician
 •  Învățământ superior – Facultatea de Mecatronică, Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial, Facultatea de Inginerie Mecanică