Documente necesare pentru înscriere

  • ctbv 

• Cerere tip de înscriere (primită de la școala de proveninență);
• Formular de preînscriere completat online sau fizic
• Copie după certificatul de naștere;
• Copie după buletinul de identitate;
• 2 poze tip buletin;
• Copie buletin ambii părinți / tutore legal;
• Hotărâre judecătorească pentru tutore legal (acolo unde este cazul);
• Documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat;
• Certificat de absolvire 8 clase – pentru admișii în învătământul profesional cu durata de 3 ani;
• Foaie matricolă pentru clasa a V-VIII-a