Politica de confidentialitate

”Prin transmiterea prezentului acord confirm că am cunoștința că, în conformitate cu prevederile Regulamentului General pentru Protecția Datelor al UE (RGPD UE) – Regulamentul 2016/679 CE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL – acest link ar trebui să fie in spate denumirii, pentru a putea fi accesat de persoanele care doresc informații complete) – am următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale mele și/sau ale elevului pe care îl reprezint în mod legal:

a) dreptul la informare, conform art.13 si art.14 al RGPD UE

b) dreptul de acces la datele mele cu caracter personal, conform art.15 al RGPD UE

c) dreptul la rectificare conform art.16 al RGPD UE

d) dreptul la ștergerea datelor conform art.17 al RGPD UE

e) dreptul la restricționarea prelucrării datelor personale conform art.18 al RGPD UE

f) dreptul la portabilitatea datelor conform art.20 al RGPD UE

g) dreptul la opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, conform art. 21 si 22 al RGPD UE

h) dreptul să îmi retrag, în orice moment, consimțământul pentru colectarea, prelucrarea/stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal, conform art. 21 al RGPD UE.

Sunt de acord ca datele mele personale respectiv ale elevului pe care îl reprezint să fie colectate, prelucrate, stocate, folosite de către angajații SPGK si CTERR, precum și de către firmele partenere de practică profesională ale Campusului Tehnic Brașov (inclusiv reprezentanții/împuterniciții acestora) în scopul îndeplinirii formalităților de selecție a elevilor și de admitere în SPGK/CTERR respectiv a formalităților de stabilire a firmei partener de practică în cadrul căreia urmează a fi efectuată de către elev practica profesională.

Am fost informat/-a si sunt de acord că retragerea prezentului consimțământ trebuie făcută formal, prin transmiterea unei notificări scrise către SPGK/CTERR și, după caz, către firma partener de practică selectată.

Am luat la cunoștința faptul că retragerea prezentului consimțământ poate atrage imposibilitatea dobândirii calității de elev al SPGK/CTERR respectiv imposibilitatea încheierii/executării contractelor de pregătire practică profesională și respectiv de acordare bursă privată.”